VIVE Textile Recycling

Head of E-commerce

W VIVE Textile Recycling od 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy.

Rozwijamy się w duchu odpowiedzialności społecznej i GOZ, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń!

Stanowisko pracy: Head of E-commerce

miejsce pracy: Kielce

Jeśli chcesz

 • budować nowy kanał sprzedaży w przyszłościowej branży
 • zwiększać sprzedaż e-commerce
 • dywersyfikować źródła pozyskania klientów
 • poprawić procesy obsługi klienta
 • dbać o intuicyjną ścieżkę zakupową
 • dobierać odpowiednią technologię, w oparciu o którą będziesz z sukcesem rozwijał e-commerce
 • zbudować i zarządzać swoim zespołem

Szukamy właśnie Ciebie!

Jakie zadania będziesz realizować?

 • Nadzorowanie i optymalizacja procesów e-commerce, rozwijanie platformy e-sklepu – dostosowanej do potrzeb klientów
  i pozwalającej na optymalizację procesów sprzedażowych
 • Zarządzanie sprzedażą i komunikacją marketingową w oparciu o praktyczną znajomość narzędzi do orkiestracji/zarządzania konfiguracją
 • Realizacja strategii firmy w oparciu o cele budżetowe
 • Analiza rynku, trendów, konkurencji oraz identyfikacja grupy docelowej (w segmencie e-commerce)
 • Monitorowanie analityki internetowej – dane dotyczące ruchu na stronie, zachowań użytkowników
 • Opracowywanie strategii SEO i SEM
 • Aktualizowanie oferty produktowej i poszukiwanie nowych rynków zbytu
 • Współpraca i koordynacja działań działów i specjalistów odpowiedzialnych za sprawne działanie platformy e-commerce

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w udanych wdrożeniach e-commerce
 • Doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą w kanale e-commerce
 • Umiejętność zarządzania projektami
 • Rozwinięte kompetencje liderskie
 • Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności
 • Doświadczenie w Omnichannel Marketing
 • Dobra znajomość zagadnień IT
 • Doświadczenie w biznesie FMCG/Fashion
 • Znajomość trendów, nowoczesnych rozwiązań i dobrych praktyk
  e-commerce
 • Dyspozycyjność do pracy na pełny etat i 100% zaangażowania
  w sprawy organizacji

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?

 • Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej
  o ekologię w ramach umowy o pracę
 • Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie
 • Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych)
 • Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, nauka języka angielskiego w ramach godzin pracy, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru
 • Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną
 • Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz
 • Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy

 

Swoją aplikację prześlij nam na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Klauzula Informacyjna RODO:

W wykonaniu obowiązku przewidzianego  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie  jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się telefonicznie nr tel. 695 022 212 lub pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak
  i przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes
  w przekazaniu danych w ramach  grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji  przyszłych  nie  dłużej  niż  2 lata.
 5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
 6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu  w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.