VIVE Textile Recycling

Ekspert Marketingu Sieci Sklepów

W VIVE Textile Recycling od 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy. Rozwijamy się w duchu odpowiedzialności społecznej i GOZ, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń! W związku z tym poszukujemy obecnie wsparcia do naszego działu Marketingu, a konkretnie kreatywnej osoby na stanowisko:

Ekspert Marketingu Sieci Sklepów

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6

Jakie będą Twoje zadania?

– Planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych związanych z otwarciami sklepów własnych i franczyzowych na podstawie uzyskanych informacji z Działu Sprzedaży,
– Zarządzanie marketingowymi działaniami promocyjnymi w sklepach, uzgodnionymi z Biznesem firmy,
– Dobór odpowiednich metod i narzędzi w celu zrealizowania założonego planu otwarć i promocji sklepów VIVE Profit,
– Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z nowymi i potencjalnymi klientami (sklepami) we współpracy z Działem Sprzedaży,
– Współpraca z osobami odpowiedzialnymi po stronie zarządzających obiektami szczegółów prac przed – otwarciowych (m.in. pomiary lokali, przeprowadzenia wizji lokalnej w określonym terminie, potwierdzenie i rozmieszczenie miejsc reklamowych oraz sposób ich montażu, doprowadzenie zasilania do kasetonów, itp.),
– Kontakt z Instytucjami Państwowymi (Urzędy Miast) kluczowymi dla wprowadzenia i utrzymania sklepu na konkretnym rynku/w konkretnym regionie od strony marketingowej,
– Utrzymywanie stałego kontaktu z Działem Sprzedaży i Menedżerami Regionalnymi,
– Prowadzenie rozmów i negocjacji z dostawcami usług i rozwiązań w obszarze marketingu,
– Identyfikacja potrzeby planowanych i prowadzonych działań (zaplanowanie strategii marketingowych i materiałów promocyjnych – ulotki, plakaty, katalogi, reklamy, gadżety itp.)
– Priorytetyzacja celów krótko- i długoterminowych w obszarze marketingu otwarć i rozwoju sieci sklepów,
– Przygotowanie, kompletowanie i dbanie o właściwy obieg dokumentów marketingowych zapewniających płynny rozwój sieci sklepów,
– Tworzenie kosztorysów otwarć od strony marketingowej, procedowanie zatwierdzenia ich oraz prawidłowe rozdzielenie kosztów,
– Negocjowanie i ustalenie terminów montażu w obiekcie oraz – w przypadku galerii, robienie awizacji,
– Koordynacja działań związanych z planowaniem, produkcją i egzekucją materiałów w całej sieci sklepów,
– Optymalizowanie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów marketingowych,
– Wsparcie w postaci koordynacji napraw koniecznych w sklepach,
– Koordynacja akcji specjalnych w sklepach,
– Wsparcie Dyrektora Marketingu w planowaniu i realizacji strategii marketingowej dla VIVE Group.

Czego od Ciebie oczekujemy?

– Minimum 2 – letniego doświadczenia zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
– Łatwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych oraz budowania relacji z klientem,
– Gotowości do pracy w biurze na terenie Kielc oraz do delegacji służbowych na terenie kraju z racji rozproszonej sieci sklepów VIVE Profit,
– Dobrej organizacji pracy własnej, kreatywności oraz konsekwencji w działaniu,
– Samodzielności w podejmowaniu decyzji,
– Umiejętności analitycznego myślenia,
– Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office,
– Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– Czynne prawo jazdy kat. B.

Co Ci oferujemy?

– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę.
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie.
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych),
– Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru.
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną.
– Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz.
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Brzmi fajnie? Aplikuj– rekrutacja@vive.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
Klauzula Informacyjna RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się telefonicznie nr tel. 695 022 212 lub pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak
i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes
w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.