VIVE Textile Recycling

Ekspert ds. Komunikacji

Znasz i rozumiesz zmiany w kanałach komunikacji? Widzisz, jak zmienił się obszar PR i potrafisz to wykorzystać? Umiesz przenieść swoją wiedzę i pasję na działania biznesowe ? Chcesz mieć wpływ na: jakość wiedzy przekazywanej publicznie, ograniczenie konsumpcjonizmu na świecie i promowanie działań dobrych dla środowiska ? Jeśli tak, aplikuj! Będziesz budował i kształtował markę ogromnej firmy o unikatowych kompetencjach, kreował globalne trendy w zakresie ekologii oraz mody slow-fashion, współtworzył komunikacyjnie Game4Planet – innowacyjny projekt mający na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na ekologię i branżę second- hand w rozumieniu globalnym a także będziesz współtworzył wizerunek Zarządu firmy i jej ekspertów.

Poszukujemy kreatywnej osoby na stanowisko:

Ekspert ds. Komunikacji

Miejsce pracy: Kielce, ul. Olszewskiego 6

Jakie zadania będziesz realizować?

– Współtworzenie strategii i koordynacja działań w obszarze PR,
– Realizacja przyjętej strategii działań marketingowych,
– Tworzenie „dobrych treści” komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz publikowanie ich zgodnie z przyjętym harmonogramem w mediach (w tym mediach społecznościowych),
– Prowadzenie kampanii i działań aktywacyjnych, budujących zaangażowanie w social media oraz monitorowanie wskaźników prowadzonych działań,
– Przygotowywanie treści materiałów informacyjnych,
– Nawiązywanie kontaktów, współpraca i koordynowanie działań z dostawcami zewnętrznymi w zakresie PR,
– Rekomendowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze komunikacji na podstawie analizy rynku,
– Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie prezentacji i analiza efektów prowadzonych działań.

Poszukujemy specjalisty, który wyróżnia się:

– Ugruntowanym doświadczeniem w obszarze komunikacji, mediów (w tym social mediów), marketingu,
– Szóstym zmysłem, jeśli chodzi o budowanie wizerunku marki poprzez PR – działania i narzędzia, które wybiera, przynoszą wymierne pozytywne rezultaty,
– Samodzielnością w realizacji powierzonych zadań,
– Innowacyjnością, wdrażania własnych pomysłów,
– Copywriting to jego as w rękawie – potrafi pisać angażująco i przekonywująco zachowując zasady poprawnej polszczyzny,
– Odwagą, nie boi się promocji treści biznesowych – wie, jak docierać do potencjalnych klientów w sektorze B2B oraz B2C,
– Analityką, potrafi wyciągać wnioski ze statystyk mediów społecznościowych i wdrażać na ich podstawie usprawnienia,
– Dynamizmem w działaniu i nastawieniem na rezultaty,
– Komunikatywnością i umiejętnością budowania dobrych relacji,
– Wartością ekologia, stawia na dbanie o naszą planetę,
– Swobodną znajomością języka angielskiego (poziom B2/C1),
– Dobrą znajomością MS Office (gł. Word, Excel, Power Point),
– Mobilnością (Prawo jazdy kat. B).

Co Ci zaoferujemy za wykonaną pracę?

– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę,
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie,
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych),
– Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, karty rabatowe na paliwo, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru,
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną,
– Brak wymaganego dress code’u,
– Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz,
– Przyjazną, niekorporacyjną atmosferę pracy,
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania.

Dodatkowe benefity:

– Dofinansowanie zajęć sportowych,
– Dodatkowe ubezpieczenie medyczne,
– Bony i paczki świąteczne,
– Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, PPK,
– Świadczenia z ZFŚS.

Widzisz tutaj siebie? Świetnie – aplikuj na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Odpowiemy na wybrane zgłoszenia.

Pamiętaj, aby do swojego CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

A tutaj informacje RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes
w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.