VIVE Textile Recycling

Dyrektor IT. Kielce/Warszawa

W VIVE Textile Recycling od 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy. Rozwijamy się w duchu odpowiedzialności społecznej i GOZ, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń! W związku z nieustannym rozwojem firmy poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Dyrektor IT

Miejsce pracy: Kielce / Warszawa

Jakie zadania będziesz realizować?
– przygotowanie i realizację strategii w obszarze IT oraz nadzór nad całością IT w tym e-Commerce, cybersecurity, infrastruktura, helpdesk oraz aplikacje wspierające działanie obszarów biznesowych w Grupy VIVE,
– zapewnienia ciągłości działania oraz rozwój systemów informatycznych – na rzecz realizacji strategii i planów biznesowych w Grupie VIVE,
– realizacją projektów rozwojowych w obszarze IT w fazie analizy potrzeb, projektowania, implementacji, testowania oraz wdrożenia i utrzymania,
– zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i obowiązującym prawem,
– analiza obecnych i przyszłych potrzeb Grupy, rekomendowanie rozwiązań polepszających bezpieczeństwo infrastruktury i rozwój aplikacji,
– przeprowadzanie analiz zmierzających do optymalnego dostosowania systemów informatycznych do potrzeb biznesowych Spółki,
– zarządzanie incydentami oraz podejmowanie inicjatyw w celu przeciwdziałania zagrożeniom,
– zarządzanie zespołem – wyznaczanie, monitorowanie i rozliczanie celów, motywowanie, rekrutacja, odpowiedzialność za rozwój zawodowy pracowników,
– odpowiedzialność za opracowanie budżetu działu IT i kontrolę jego realizacji,
– odpowiedzialność za terminowe realizowanie projektów przez dział IT,
– odpowiedzialność za kontakt z dostawcami i zakupy sprzętu oraz usług informatycznych,

Nasze wymagania:
– wykształcenie wyższe kierunkowe,
– minimum 10-letnie doświadczenie w branży IT w obszarze produkcji i/ lub sprzedaży,
– umiejętność strategicznego myślenia i zapewniania wizji rozwoju systemów IT dla organizacji,
– doświadczenie w udanych wdrożeniach e-commerce i prowadzenie transformacji cyfrowej,
– umiejętności organizacyjne umożliwiające skuteczną koordynację realizacji projektów, dyspozycyjność do pracy na pełny etat i 100% zaangażowania w realizację powierzonych zadań.
– dobra znajomość zagadnień IT i świadomość w zakresie rozwoju technologii,
– umiejętność rozumienia potrzeb użytkowników i dopasowania do nich odpowiednich rozwiązań IT,
– umiejętności organizacyjne umożliwiające skuteczną koordynację realizowanych projektów,
– wysokie kompetencje liderskie,
– bardzo dobra organizacji pracy i odporność na stres,
– znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (poziom C1).

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?
– umowę o pracę,
– zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie, dbającej o ekologię
– atrakcyjny i przejrzysty model premiowania (podstawa+ premia roczna – wypłacana w oparciu o wskaźniki biznesowe i realizację celów indywidualnych),
– niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon, samochód,
– bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, nauka języka angielskiego w ramach godzin pracy, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru,
– indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną,
– miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz,
– informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy.

Brzmi ciekawie? Aplikuj do nas: rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Informacja RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.