VIVE Textile Recycling

Head of E-commerce

W VIVE Textile Recycling od 30 lat w praktyce zmieniamy postrzeganie recyclingu oraz jego ogromnych możliwości. Blisko 2000 osób codziennie z pasją współpracuje, aby wykorzystać przetwarzane tekstylia w 100% i nadać im drugie życie, często w bardzo kreatywny sposób. Stawiamy przy tym na określone wartości – na innowacyjność, która pozwala nam w realny, odpowiedzialny sposób wpływać na ekologię oraz uczciwość, nasz drogowskaz efektywnej i przede wszystkim przyjemnej, satysfakcjonującej pracy.

Rozwijamy się w duchu odpowiedzialności społecznej i GOZ, patrząc na przyszłość z optymizmem. Przed nami wiele pasjonujących, niebagatelnych projektów oraz wydarzeń!

 Head of E-commerce

Miejsce pracy: Kielce

Jeśli chcesz:

– Budować nowy kanał sprzedaży w przyszłościowej branży
– Zwiększać sprzedaż e-commerce
– Dywersyfikować źródła pozyskania klientów
– Poprawić procesy obsługi klienta
– Dbać o intuicyjną ścieżkę zakupową
– Dobierać odpowiednią technologię, w oparciu o którą będziesz z sukcesem rozwijał e-commerce
– Zbudować zespół i zarządzać nim

Szukamy właśnie Ciebie!

Jakie zadania będziesz realizować?

– Nadzorowanie i optymalizacja procesów e-commerce, rozwijanie platformy e-sklepu – dostosowanej do potrzeb klientów i pozwalającej na optymalizację procesów sprzedażowych
– Zarządzanie sprzedażą i komunikacją marketingową w oparciu o praktyczną znajomość narzędzi do orkiestracji/zarządzania konfiguracją
– Realizacja strategii firmy w oparciu o cele budżetowe
– Analiza rynku, trendów, konkurencji oraz identyfikacja grupy docelowej (w segmencie e-commerce)
– Monitorowanie analityki internetowej – dane dotyczące ruchu na stronie, zachowań użytkowników
– Opracowywanie strategii SEO i SEM
– Aktualizowanie oferty produktowej i poszukiwanie nowych rynków zbytu
– Współpraca i koordynacja działań działów i specjalistów odpowiedzialnych za sprawne działanie platformy e-commerce

Nasze wymagania:

– Doświadczenie w udanych wdrożeniach e-commerce
– Doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą w kanale e-commerce
– Umiejętność zarządzania projektami
– Rozwinięte kompetencje liderskie
– Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności
– Doświadczenie w Omnichannel Marketing
– Dobra znajomość zagadnień IT
– Doświadczenie w biznesie FMCG/Fashion
– Znajomość trendów, nowoczesnych rozwiązań i dobrych praktyk e-commerce
– Dyspozycyjność do pracy na pełny etat i 100% zaangażowania w sprawy organizacji

Co Ci zaoferujemy za świetnie wykonaną pracę?

– Zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie i dbającej o ekologię w ramach umowy o pracę
– Atrakcyjny i przejrzysty modelem premiowania (podstawa+ premia) wypłacany kwartalnie
– Niezbędne narzędzia do pracy: laptop, telefon (również do celów prywatnych)
– Bogaty system benefitów pracowniczych, m.in. ubezpieczenie grupowe, karta Medicover Sport oraz Medicover Zdrowie, dofinansowanie do kursów/ szkoleń/ studiów podyplomowych, program poleceń pracowniczych, dodatkowe dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego, nauka języka angielskiego w ramach godzin pracy, bony świąteczne, paczki dla dzieci, program emerytalny, inicjatywy sportowe, imprezy integracyjne, parking pracowniczy dla Twojego auta lub roweru
– Indywidualny program onboardingu, który pozwoli Ci lepiej poznać naszą kulturę organizacyjną
– Miejsce na Twoje pomysły, swobodę działania w obszarze projektów, które prowadzisz
– Informację zwrotną na bieżąco oraz jasno stawiane oczekiwania względem współpracy

Swoją aplikację prześlij nam na adres – rekrutacja@vive.com.pl

Pamiętaj, aby do CV dołączyć poniższy zapis:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/ aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wskazaną Spółkę dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.

Informacja RODO:
W wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) , VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych przez Panią/Pana w związku z ubieganiem się przez Panią/ Pana o zatrudnienie jest VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod numerem KRS 0000089969, NIP: 6570081033, Regon: 290508529 – jako przeprowadzający rekrutację;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. można kontaktować się pod adresem email ochrona.danych@vive.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisów kodeksu pracy, tj. w zakresie w jakim jest to niezbędne dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy VIVE, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych bądź z uwagi na uzasadniony interes w przekazaniu danych w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania rekrutacji aktualnej oraz rekrutacji przyszłych nie dłużej niż 2 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych dotyczących Pani/Pana, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych .
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych lub zażądania usunięcia danych osobowych przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego stanie się niemożliwe.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.